Dyslexie woordenzoeker // 2019

‘Dyslexie is een specifieke leerstoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem in het aanleren van accuraat en vlot lezen en/of spellen op woordniveau, dat niet het gevolg is van omgevingsfactoren en/of een lichamelijke, neurologische of algemene verstandelijke beperking.’ Dit is de laatste definitie van de Stichting Dyslexie Nederland. Maar hoe is het om dyslexie te hebben? Ik wilde het graag zelf ervaren om deze leerstoornis beter te begrijpen maar ook om bewustwording te creëren bij anderen die deze aandoening niet hebben. Zodat de mensen die het wel hebben beter geholpen kunnen worden.

Ik heb hiervoor een interactieve woordzoeker bedacht waarin je woorden moet gaan zoeken terwijl je ondertussen naar een geluidsfragment gaat luisteren. De woorden staan overigens niet normaal in de puzzel zoals bij normale woordzoekers, maar zoals mensen met een zware vorm van dyslexie de woorden lezen. Ik heb deze interactieve ervaring kort tentoon mogen stellen in de bibliotheek van Bergen op Zoom.