Old but Gold // 2021

Hoe kan de beeldvorming van ouderen worden verbeterd? Met deze vraag zijn wij aan de slag gegaan voor ons project Old but Gold. Tijdens ons onderzoek kwamen we erachter dat jongeren en ouderen veel vooroordelen over elkaar hebben. Hoewel het lijkt alsof de generatie kloof alleen maar groter wordt vergeten we dat we heel veel met elkaar gemeen hebben en dat we veel van elkaar kunnen leren als het gaat om levenservaring. 

Wij hebben twee inspirerende vrouwen mogen interviewen over hun werk, ambities, liefde & hobbies. We willen hen graag aan jullie introduceren en de levenskeuzes die zij hebben gemaakt laten zien. In contrast laten we ook zien wat ze anders hadden gedaan als ze nu 20 zouden zijn geweest in deze tijd en hoe dat verschilt met 50 jaar geleden. Onze doelgroep zijn de jongeren en we hadden dit graag willen laten zien op scholen als een educatieve tentoonstelling met nog meer verhalen van verschillende ouderen.Gerda is opgegroeid in Rotterdam, ze heeft daar gymnasium gestudeerd en is daarna de studie geneeskunde gaan volgen aan de universiteit in Leiden. Ze was erg uitgesproken over vrouwenrechten en sloot zich aan bij de actiegroep Man Vrouw Maatschappij. Vanuit daar raakte ze geïnteresseerd in gynaecologie en ze is dit daarna gaan studeren op het academisch ziekenhuis te Leiden. In haar periode waarin ze lectures gaf op de universiteit ging dit dan ook voornamelijk over seksuologie, het lichaam van de vrouw en over gelijke rechten voor man en vrouw.

Als Gerda vijftig jaar later geboren zou zijn, was ze waarschijnlijk een heel ander persoon dan wie ze nu is. “Ik geloof niet dat ik dan gelukkiger zou zijn geworden. De verharding van de maatschappij, het is veel agressiever geworden. De periode na de oorlog werd gekenmerkt door we gaan er met zijn alle tegenaan, er was toen veel meer saamhorigheid.”

Wel zou Gerda zich blijven inzetten voor vrouwenrechten & meer bekendheid over vrouwelijke seksualiteit. “We weten heel veel van mannelijke seksualiteit af maar bijna niets van vrouwelijke seksualiteit. Met je eigen lijf omgaan en daar seksueel plezier aan ervaren is enorm belangrijk om met je partner te bespreken. Je moet dit zelf ontdekken en niet met je partner. Er heerst nog steeds een taboe op masturbatie.”


Tooske is opgegroeid in Eindhoven, ze heeft daar geleerd aan huishoudschool. Daarna is ze schoonmaakster geweest, heeft ze gewerkt als barvrouw bij Philips en is daarna gaan werken als receptioniste bij het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven. Tooske is op vroege leeftijd getrouwd met Henk omdat dit verplicht werd door de familie. Ze wilde helmaal niet trouwen met Henk maar als ze dit niet deed mocht nergens meer naartoe en raakte ze haar vrijheid kwijt. Tookse had graag meer van de wereld willen zien maar deze was voor haar niet groter dan haar eigen straat.

Als Tooske vijftig jaar later geboren zou zijn, zou ze niet trouwen en geen kinderen nemen. “Het was toen de trend omdat te doen, ik zou het nooit zo over doen. Als je getrouwd was en je had kinderen, dan dacht je dat dat je geluk moest zijn.”

Tooske denkt dat ze hele andere vrienden had gehad als ze in deze tijd twintiger zou zijn, haar huidige vriendinnen heeft ze ook pas op latere leeftijd leren kennen. “Er waren mensen die mochten doorleren, maar daar gingen wij eigenlijk niet mee om. Je had een straatje in een arbeidersbuurt en je ging met die mensen om. Zij waren allemaal een beetje hetzelfde als dat jij was. Je wereldje was maar heel klein. Je had hierdoor ook niet de ruimte en de kans om op zoek te gaan naar: Wie ben ik? Welke vrienden passen bij mij? Je deed het met wat er op je pad kwam.”